Dobrý lékárník - Léky, Vitamíny, Kosmetika, Zdravotnické a hygienické potřeby
Ekolékárna
např. ibalgin, coldrex, wobenzym...
Doprava ZDARMA při objednávce nad 1500 Kč. Osobní odběr ZDARMA - v Ekolékárna Hloubětín (Poděbradská 489/116, 198 00 Praha 9) nebo v Ekolékárna Krakov (Centrum Krakov, Lodžská 850/6, 181 00 Praha 8), uvedené ceny jsou platné pouze při on-line objednání. Aktuality: Hydratace pleti v létì i na podzim * Léto a žilní potíže * Použití konopí pøi léèbì kožních onemocnìní * Stevie * Úloha inositolu a kyseliny listové pøi plánování otìhotnìní * 5 tipù na prevenci vysokého cholesterolu * Cestovní lékárnièka * Léto a UV ochranna na dovolené *Svìtový den ústního zdraví*

Obchodní podmínky

společnosti Ekolékárna s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webové adrese dobrylekarnik.cz.

1. Úvodní ustanovení
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Ekolékárna s.r.o., se sídlem Dobronická 1256, 148 00 Praha 4, IČ: 24269433, DIČ: CZ24269433, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 199365,(dále „prodávající“) a kupujícího (dále “zákazník“).Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). 1.1 Základní údaje o prodávajícím: Ekolékárna s.r.o.; Sídlo společnosti: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4; IČO: 24269433 DIČ: CZ24269433; Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 199365; bankovní spojení: Fio banka, a.s.; číslo účtu: 2600629848/2010; měna účtu: CZK; IBAN: CZ0520100000002600629848; SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

1.2 Zásilkový výdej zajišťuje: Ekolékárna Hloubětín; adresa: Poděbradská 489/116, 198 00 Praha 9; SÚKL kód lékárny: 09995590; Telefon: 281 868 228, 739 630 238; E-mail: dobrylekarnik(@)dobrylekarnik.cz

1.3 Prodávající je držitelem příslušných veřejnoprávních oprávnění k provozování lékárny s internetovým obchodem a je držitelem registrace u SÚKL pro výdej léčivých přípravků zásilkovým způsobem podle § 84 a násl. zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů v rámci České republiky. Prodávající podléhá dohledu SÚKL.

1.4 Předmětem zásilkového výdeje mohou být pouze léčivé přípravky registrované podle § 25 odst. 1 zákona o léčivech, jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci není vázán na lékařský předpis nebo jejichž výdej není omezen rozhodnutím SÚKL. Za součást zásilkového výdeje léčivých přípravků se považuje nabízení léčivých přípravků za účelem jejich zásilkového výdeje a přijímání objednávek na uskutečnění zásilkového výdeje léčivých přípravků.

1.5 Prodávající poskytuje informační službu poskytovanou farmaceutem (Mgr. Eva Jarešová, tel.: +420 281 868 228, 739 630 258, e-mail: dobrylekarnik(@)dobrylekarnik.cz) po vymezenou provozní dobu (pracovní dny od 7:30 do 18:00); tato informační služba slouží rovněž k zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků dle §85 odst. 2 pism. d) Zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech ve znění pozdějších předpisů. 

1.6 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.7 Zákazník je informován o možnostech vyzvednutí nebo dopravy objednaného zboží na adresu uvedenou zákazníkem. Náklady na dopravu zboží k zákazníkovi nejsou součástí ceny zboží.

2. Předmět kupní smlouvy
2.1 Předmětem kupní smlouvy je sortiment lékárny nabízený na internetových stránkách lékárny a výslovně uvedený v kupní smlouvě - objednávce (dále jen „zboží“), přičemž sortiment je shodný s klasickou lékárnou. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím.

2.2 Nabídka zboží na internetových stránkách je nezávazná. Přehled zboží nabízeného prodávajícím k prodeji nepředstavuje nabídku prodávajícího ve smyslu § 1732 občanského zákoníku, a prodávající není povinen kupní smlouvu na toho zboží uzavřít. Tímto není dotčena možnost prodávajícího uzavřít se zákazníkem kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Zákazník bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

2.3 Prodávající se zavazuje, že bude svým zákazníkům dodávat bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží dle učiněné objednávky, vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR a EU.

2.4 Přípravek je opatřen popiskem, resp. příbalovou informací v českém jazyce, která je dodávána spolu s každým jednotlivým balením přípravku. Tuto informaci je možné zjistit i na portálu dobrylekarnik.cz.

2.5 Prodávající nenese odpovědnost za nesprávné použití léčivého přípravku nebo doplňku stravy. Nesprávné použití je takové, které je v rozporu s informacemi v příbalovém letáku, nebo v rozporu s doporučením lékaře či lékárníka.

2.6 Zákazník uděluje výslovný souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího, a se zasíláním jakýchkoliv obchodních sdělení prodávajícího především ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím jeho poštovní adresy, adresy elektronické pošty, telefonního čísla, prostřednictvím automatických volacích zařízení, faxem či jiným obdobným způsobem včetně telemarketingu. Zákazník může tento souhlas kdykoli písemně odvolat.

3. Objednání zboží, uzavření smlouvy
3.1 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Okamžikem odeslání objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky prodávajícímu je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku zákazník odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v objednávce.

3.2 Registrovaní zákazníci mohou využít řadu výhod nabízených prodávajícím po registraci v internetovém obchodě. O těchto akcích bude zákazník informován emailovým zpravodajem. Při registraci v internetovém obchodě a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3 Zákazník bere na vědomí a výslovně souhlasí, že prodávající je oprávněn kdykoli zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet nevyužívá po dobu jednoho (1) roku, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.4 Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.5 Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákaznikovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí zákazník sám.

4. Cena a úhrada objednávky
4.1 Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v internetovém obchodu dobrylekarnik.cz.jsou vždy včetně DPH. Dle uvedených podmínek může být cena navýšena o poštovné. Ceny se vztahují k popsaným produktům.

4.2 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu

4.2.1 hotově v provozovně prodávajícího nebo v provozovně třetích osob, jak je uvedeno na webové stránce „Doprava a platba“
4.2.2 v hotovosti (na dobírku) v místě určeném zákazníkem v objednávce 4.2.3 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
4.2.4 bezhotovostně platební kartou
4.2.5 bezhotovostně prostřednictvím platebních či jiných systémů třetích osob uvedených na webové stránce „Doprava a platba“

4.3 Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a zákazníkem je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží zákazníkem je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. Prodávající se plátcem daně z přidané hodnoty

4.4 K ceně zboží bude připočítáno poštovné, které se zákazník zavazuje uhradit společně s cenou zboží. Poštovné není účtováno v případně osobního odběru. U objednávek nad 1.500,- Kč vč. DPH nebude zákazníkovi účtováno poštovné v rámci ČR.

4.5 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

5. Dopravní podmínky, poštovné

5.1 Úplný přehled možných způsobů doručení zboží, nákladů přepravy a balného a předpokládaných termínů expedice a dodání je dostupný na webové stránce „Doprava a platba“ a tvoří nedílnou součást obchodních podmínek. Volbu způsobu dopravy provede zákazník před odesláním objednávky podle čl. 3.1.

5.2 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku zákazníka, nese zákazník případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Prodávající může odmítnout zvolený způsob dopravy, pokud by přepravní podmínky nebo okolnosti nebyly v souladu s podmínkami uvedenými na zboží. V takovém případě sdělí prodávající zákazníkovi navrhovaný vhodný způsob přepravy.

5.3 Při volbě osobního odběru je zákazník povinen vždy vyčkat na zaslání potvrzujícího emailu o tom, že je objednané zboží připraveno k vyzvednutí, jinak je možné, že zboží nebude připraveno k odběru.

5.4 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5 Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat počet balíků, neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu zákazník stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

5.6 Z dodání přes Zásilkovnu je vyloučeno kazící se zboží nebo zboží lehce poškoditelné, křehké, s tekutým obsahem a dále zboží, které je nutno zvláštním způsobem chránit nebo se kterým je nutno zvláštním způsobem nakládat.

5.7 Prodávající je oprávněn u nadměrného zboží, zejména, nikoliv však výlučně takového, které samostatně či v souhrnu převýší hmotnost 5 kg nebo délku po zabalení 1 m, navýšit dopravné nebo změnit dopravce. Zákazník je o změně ceny nebo způsoby vždy dopředu Prodávajícím informován a má právo v případě nesouhlasu odstoupit od kupní smlouvy.  

6. Dodací lhůta

6.1 Zboží, které je léčivým přípravkem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 a § 25, odst. 1 zákona o léčivech, tj. volně prodejných léků, a zároveň v případě, že toto zboží je doručováno kupujícímu prostřednictvím dopravce, se prodávající zavazuje odeslat zboží kupujícímu nejdéle ve lhůtě 48 hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jeho dodání kupujícímu nejdéle ve lhůtě 3 dnů od přijetí objednávky, nebo kupujícímu nejdéle ve lhůtě 3 dnů od přijetí objednávky kupujícími oznámit, že v této lhůtě nelze zásilku dodat. Zboží, které není léčivým přípravkem, je prodávající povinen předat dopravci k doručení nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky.

6.2 V případě platby v hotovosti se prodávající zavazuje vydat zboží kupujícímu, jakmile je připraveno k odběru, tj. dodáno z distribučního skladu, v provozovně prodávajícího v průběhu běžné pracovní doby, která je uvedena v rámci informací o prodávajícím v objednávkovém rozhraní. V případě platby bezhotovostním způsobem, tj. převodem na účet, prostřednictvím platebního systému nebo platební kartou, se prodávající zavazuje vydat zboží kupujícímu v provozovně prodávajícího, a to kdykoliv v průběhu běžné pracovní doby, která je uvedena v rámci informací o prodávajícím v objednávkovém rozhraní, nejdříve však poté, co bude kupujícímu doručeno sdělení prodávajícího o přijetí ceny za zboží. Kupující je povinen si objednané zboží vyzvednout neprodleně, nejpozději během 3 pracovních dnů od potvrzení (telefon, SMS, email), že je zboží připraveno k odběru. 

6.3 V případě, že objednané zboží nebude možné ve stanoveném termínu doručit, bude zákazníkovi prostřednictvím e-mailu sděleno, že není možné termín plnění zajistit a bude mu navržen nový termín dodání zboží. Zákazník může v tomto případě nový termín doručení zboží akceptovat odesláním odpovědi na e-mail nebo neakceptovat a požadovat vrácení peněz. Pokud tak prostřednictvím e-mailu neučiní do 24 hodin, považuje prodávající jeho neodpověď za souhlas se změnou termínu doručení zboží.

7. Záruka, servis, odpovědnost za vady
7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2158 a násl. Občanského zákoníku).

7.2 Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1 má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
7.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
7.2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
7.2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
7.2.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost (zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti; tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě). Zákazník má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva dle tohoto odstavce.

7.4 Právo z vadného plnění kupujícím nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží o jejích vadách věděl nebo je sám způsobil. Práva z vadného plnění nelze uplatnit též za následujících okolností:

7.4.1 je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty;
7.4.2 vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba před dnem uplatnění reklamace;
7.4.3 vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem;
7.4.4 vada vznikla nevhodnou manipulací se zbožím nebo zanedbáním péče o zboží;
7.4.5 vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží; nebo
7.4.6 zboží bylo poškozeno živly.

7.5 Zjistí-li zákazník vady zboží, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu písemně (dopis, email), telefonicky nebo i osobně a to bez zbytečného odkladu.

7.6 Při reklamaci zboží musí zákazník přiložit kopii dokladu o koupi zboží a zboží zaslat na adresu provozovny běžným balíkem, popřípadě zboží doručit osobně do lékárny Ekolékárna Hloubětín. Vrácení zboží dobírkou není možné!

7.7 Prodávající vydá zákazníkovi potvrzení o převzetí reklamace, včetně data, kdy byla reklamace doručena, způsobu a lhůty, do které bude reklamace vyřízena.

7.8 V případě, že reklamace bude uznána jako oprávněná, dodá prodávající zákazníkovi nové zboží, případně mu vrátí peníze.

7.9 Prodávající poskytuje informační službu poskytovanou farmaceutem po vymezenou provozní dobu (v pracovní dny od 7:30 do 17:30); tato informační služba slouží rovněž k zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků dle §85 odst. 2 písm. d) zákona o léčivech.

7.10 V případě podezření na nežádoucí účinek či závadu v jakosti léčivého přípravku klikněte do poradny nebo kontaktujte prodávajícího na telefonu +420 739 630 258, hovorné je účtováno dle platného ceníku Vašeho operátora.

8. Odstoupení od smlouvy

8.1 Zákazník může vrátit celou zásilku, která je úplná a nepoškozená, bez udání důvodů do 14 dnů po obdržení zásilky. Zboží zákazník musí vrátit včetně vystavené faktury, která bude stornována.

8.2 Část zásilky, kterou si zákazník objednal omylem, lze vrátit do 14 dní na adresu odesílatele. Nesmí být porušena originalita balení vráceného zboží a obal zboží nesmí být poškozen. Peníze budou zákazníkovi obratem po vyřízení reklamace vráceny, nejpozději však do 14 dnů.

8.3 Zákazník bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy odstoupit mimo jiné při dodávkách:

8.3.1 zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
8.3.2 zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
8.3.3 zboží v zavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět.

8.4 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8.5 Zákazník má možnost vrácení reklamovaných léčivých přípravků způsobem, který mu nezpůsobí náklady (osobně v lékárně); takové léčivé přípravky se stávají nepoužitelnými léčivy a prodávající zajistí jejich odstranění.

9. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího
9.1 Ke zrušení objednávky může dojít zejména v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky a domluvit se s ním na dalším postupu (nahrazení objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.). 

9.2 Prodávající vede databázi nespolehlivých zákazníků. V databázi nespolehlivých zákazníků jsou uvedeni nespolehliví zákazníci prodávajícího. Prodávající je oprávněn zařadit kupujícího do databáze nespolehlivých zákazníků v případě, kdy kupující alespoň ve třech případech, popř. v 51 % všech svých objednávek neuhradil kupní cenu za objednávku a objednané Zboží se vrátilo prodávajícímu. Prodávající je dále oprávněn dle svého uvážení odstranit kupujícího z databáze nespolehlivých plátců. Prodávající není oprávněn sdílet osobní údaje kupujících uvedených v databázi nespolehlivých zákazníků. 

10. Ochrana osobních údajů

10.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5 pracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.8.1 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

10.8.2 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 0.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. Závěrečná ustanovení
12.1 Zákazník bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením. Prodávající upozorňuje, že informace na webové stránce jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost obsahu webové stránky. Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo z webové stránky. 

12.2. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

12.3 Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky jednostranně měnit. Pokud by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo neplatné nebo neúčinné, nebo se neplatným nebo neúčinným stalo, nebude tím dotčena platnost/účinnost zbývajících ustanovení.

12.4 Prodávající je ve vztahu ke kupujícímu vázán Etickým kodexem České lékárnické komory. 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 11. 2014.

Prohlášení zákazníka k obchodním podmínkám: Zákazník tímto prohlašuje, že se plně seznámil s obsahem obchodních podmínek a s významem jednotlivých ujednání před podáním objednávky dle čl. 3.1 a že veškerá ujednání obchodních podmínek jsou pro něj jasná, srozumitelná, přehledná a čitelná bez zvláštních obtíží či omezení, a že mu byla sdělena srozumitelným a jasným způsobem.

- 12 %
Essentiale 300mg por. cps. dur. 100
skladem
362,- Kč
412 Kč
koupit
ušetříte: 50 Kč
- 11 %
MERCO Demycan na dezinfekci mykóz 120ml
skladem
68,- Kč
76 Kč
koupit
ušetříte: 8 Kč
- 4 %
Walmark Zinek Forte 25mg tbl. 90
skladem
127,- Kč
132 Kč
koupit
ušetříte: 5 Kč
- 4 %
Redupetin dermatologický krém 20ml
skladem
236,- Kč
246 Kč
koupit
ušetříte: 10 Kč
- 9 %
POLIMEDEL Polymérová fólie 1 ks
skladem
639,- Kč
699 Kč
koupit
ušetříte: 60 Kč
Wobenzym tbl. ent. 800
skladem
2 599,- Kč
koupit
- 5 %
Čisté ruce čisticí dezinfekční gel 50ml Dr. Müller
skladem
36,- Kč
38 Kč
koupit
ušetříte: 2 Kč
- 16 %
Hlíva ústř. 800mg s rakyt. a echin. Imunit 100 + 100
skladem
529,- Kč
630 Kč
koupit
ušetříte: 101 Kč
- 5 %
Priessnitz Žilní a cévní výživa FORTE 60tob + mazání
skladem
420,- Kč
441 Kč
koupit
ušetříte: 21 Kč
- 5 %
Ocutein FORTE Lutein 15mg Da Vinci Academia 60 + 15
skladem
421,- Kč
443 Kč
koupit
ušetříte: 22 Kč
- 4 %
Preventan Junior tbl. 90
skladem
335,- Kč
350 Kč
koupit
ušetříte: 15 Kč
- 4 %
MedPharma Multivitamín s minerály + extra C tbl. 107
skladem
224,- Kč
233 Kč
koupit
ušetříte: 9 Kč
- 6 %
Rosen Kolagen FORTE + Kyselina hyaluronová 180ks
skladem
755,- Kč
802 Kč
koupit
ušetříte: 47 Kč
- 5 %
Bioaktivní Duo Slim cps. 60 + tbl. 30
skladem
528,- Kč
556 Kč
koupit
ušetříte: 28 Kč
- 4 %
GS Megalecitin 1325 cps. 100 + 30
skladem
271,- Kč
282 Kč
koupit
ušetříte: 11 Kč
- 5 %
GinkgoMAX + Lecitin Da Vinci Academia tob. 90 + 30zdm
skladem
394,- Kč
414 Kč
koupit
ušetříte: 20 Kč
- 4 %
Q Max 60mg tob. 30 + 30 ZDARMA
skladem
305,- Kč
318 Kč
koupit
ušetříte: 13 Kč
- 4 %
Laktobacily Swiss Imunit tob. 60 + 12 ZDARMA
skladem
312,- Kč
325 Kč
koupit
ušetříte: 13 Kč
- 6 %
Priessnitz Kloubní výž. Forte Glukos. + Kolag. 180 + 90
skladem
741,- Kč
786 Kč
koupit
ušetříte: 45 Kč
- 4 %
TEREZIA Rakytník řešetlákový cps. 50 + 10
skladem
268,- Kč
279 Kč
koupit
ušetříte: 11 Kč